English
Published: 2023-03-31 11:27:08 CEST
PFA Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Ny afdeling Balance C Akkumulerende i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invests bestyrelse har den 8. marts 2023 besluttet at oprette af en ny afdeling, Balance C Akkumulerende. Afdelingen blev godkendt af Finanstilsynet den 10. januar 2023.

Vedlagt offentliggøres tegningsprospektet for afdelingen under Investeringsforeningen PFA Invest

•                    Balance C Akkumulerende

Andele i afdelingen udbydes til tegning fra den 11. april 2023 til den 24. april 2023, begge dage inklusive, og andele udbydes i tegningsperioden til tegningskurs 100,20.

Tegning af min. 1 mio. kr. i afdelingen er garanteret af PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Resultat af tegningen forventes offentliggjort den 25. april 2023.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S har godkendt at andelene optages til handel med forventet 1. handelsdag den 28. april 2023.

Yderligere information kan findes på www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

AttachmentTegningsprospekt PFA Invest - Balance C Akkumulerende.pdf