Publicēts: 2014-04-03 12:48:46 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

2. un 3. aprīļa valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 3. aprīlī)

Trešdien, 2. aprīlī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 4.oktobrī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 48 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 137,5 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 2,9 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 2,7% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 1,577% (2014. gada 26. februāra šīs pašas sērijas obligāciju izsolē – 1,790%).

Ceturtdien, 3. aprīlī, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 5 gadu obligācijas 12,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 31,0 milj.EUR un pārsniedza piedāvājumu 2,6 reizes.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         www.kase.gov.lv