Offentliggjort: 2018-11-12 14:32:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 110, 2018 – ændring af Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for stående fastforrentede
inkonverterbare
realkreditobligationer og for variabelt forrentede
realkreditobligationer (SDRO)
er ændret som følge af lukning af VP Lux jf.
selskabsmeddelelse nr. 101 af 22.
oktober 2018.

Spørgsmål kan rettes til
Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


20181112 Endelige vilkar variabelt forrentede.pdf
20181112 Endelige vilkar fastforrentede inkonverterbare.pdf