Publicēts: 2021-06-30 08:27:04 CEST
Pillar Capital, AS
Finanšu kalendārs

Pillar Capital, AS finanšu pārskatu publicēšanas kalendārs 2021. un 2022. gadam

Rīga, Latvija, 2021-06-30 08:27 CEST -- Pillar Capital, AS koncerna finanšu pārskati par 2021. gadu tiks publicēti sekojošos datumos:

Notikums Datums
Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 30. jūnijā (nerevidēti) 25.08.2021 – 31.08.2021
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī (revidēti) 25.04.2022 – 29.04.2022

 

         Artūrs Eglītis
         Mārketinga un komunikācijas vadītājs
         Pillar Capital, AS
         Tel.: +371 6777 5606
         arturs.eglitis@pillar.lv