Estonian
Avaldatud: 2022-01-06 08:22:38 CET
Elmo Rent
Börsiteade

Lisakommentaarid 10.01.21 lõppeva täiendava rahakaasamise juurde

1. Aktsia hind (majanduslik ja tehniline põhjendus)

Majanduslik: 2021. aasta juunis toimunud ELMO Rendi aktsiate esimese avaliku IPO raames märgiti aktsiad hinnaga 5eur/aktsia kohta 1 923 050 euro eest, mis ületas pakkumist 3,2 korda. IPO tutvustuses antud lubadused said täidetud ja suurendasime ka oma müügikäibe prognoose 2021. aastaks 15% (1 075 000 euroni), 2022. aastaks 28% (3 481 704 euroni) ja 2023. aastaks 34% (6 311 018 euroni) ehk keskmiselt 25% (vt 21.12.21 börsiteade https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b28d279456c07f4fe3a914885d48d4638&lang=et)

Tehniline: uute aktsiate emiteerimise ja SPO protseduur näeb ette, et ligikaudu üks kuu enne aktsiate avalikku pakkumist tuleb määrata uute aktsiate minimaalne hind. Arvestades ELMO Rendi aktsia kauplemishinda novembri lõpus (5,2 eurot) ja SPO-järgseid täiendatud eesmärke (sh Elektritakso OÜ soetamine ja uue taksosuuna avamine), olime veendunud, et aktsia hind tõuseb vähemalt 10% ehk 5,5 eurole.

Perioodil 22. november 2021 kuni 4. jaanuar 2022 saavutas aktsia hind 5,47 euro taseme, kasvades üle 9%, vt lisatud graafik

 

2. Märkimise aeg

Nägime juba IPO koostamise juures, et täiendav kapitali kaasamine peaks toimuma 2021. aasta lõpus, 2022. aasta alguses. Vahepale on aga uuele turule sisenemiseks vajalike uute autode tarneajad pikenenud enam kui poole aasta pikkuseks. Kuna aastavahetusel avanevad automüüjatele määratud uued müügikvoodid, siis on ELMO Rendile tähtis kohe aasta alguses tagada suuremas koguses uute autode tellimine, mis toetaks SPO tutvustuses lubatud eesmärkide saavutamist.

Sellest tulenevalt jäi SPO pühade ajale. 

 

3. Rahakaasamise eesmärgid 

Elektritakso OÜ soetamine ja uue taksosuuna edendamine

Plaanime kasutada 20% ulatuses kaasatud vahendeid Elektritakso OÜ soetamiseks ning kahe ettevõtte ühendamiseks, uue ärisuuna edendamiseks ja taksoteenuse käivitamiseks Tallinnas.

Elektritakso OÜ soetamisega prognoosime müügikäibe suurenemist vähemalt 25% (aastal 2022 ca 450 000 euro võrra) ja sõidukordade kasvu ca 20 korda. Saame tööjõulisa kogukonnaga liituvate taksojuhtide abil, kes saavad vastavalt turu vajadusele tööd ka kaugtehnoloogia juhtidena.  Ostutehingu ühe osana saavad kõikidest Elektritakso osanikest ELMO Rendi osanikud, mis tagab täiendava kompetentsi. Ühise meeskonnana avame elektritakso teenuse ärisuuna lisaks Tartule ja Pärnule ka Tallinnas ja seejärel uutel välisturgudel. 

 

Vähemalt 20 kaugjuhitavat autot linnatänavatel 2022. aastal

Plaanime kasutada 10% ulatuses kaasatud vahendeid vähemalt 20 järgmise kaugjuhitava tehnoloogiaga varustatud auto ettevalmistamiseks ja tänavatestimiseks, kust saadud kogemuse alusel saame tehnoloogiasse sisse viia täiendavad muudatused. Tehnoloogia lõpuni arendamiseks saime ka EASilt toetust 374 094 eurot (vt 28.12.21 börsiteade https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5966a313c5ce3fbd598a1aa889efa897&lang=et). 

Meie kaugjuhitav tehnoloogia läbis 2021. aasta novembris transpordiameti ametliku platsitesti esimese osa ja hetkel teeme eeltööd tänavatestide alustamiseks (vt 17.11.21 börsiteade https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b362dd875739a66c3800596a073e0170c&lang=et). Planeerime 2022. aasta esimestel kuudel alustada ametliku tänavatestiga. Selles etapis kõige kiirema kogemuse saamiseks vajame rohkem testkilomeetreid, mis tähendab ka rohkem testautosid.

Tänavatestide ajal saame pakkuda juba ka teenust meie klientidele, kus testimise ajal sõidutatakse auto koos turvajuhiga kliendi ukseni, testimine peatub, klient istub rooli ja pärast rendisessiooni lõppu testimine jätkub. 

Seadusandliku poole pealt on kaugjuhitava auto liiklusesesse toomine kordi lihtsam, kui isejuhtiva sõiduki puhul. Seadus ütleb, et autot peab juhtima juht, kuid ei ole täpsustatud, kus juht asub. Oleme tehnoloogia väljaarendamisel tihedas kontaktis transpordiametiga ja hetkel on see teema erinevate ametite esindajatest koosneva töögrupi laual.

Kaugjuhitav auto saab liikluses sõita täpselt sama kiiresti kui tavaauto. Hea tava kohaselt ja turvalisuse nimel peame tõestama tehnoloogia vastavust liiklusseadusele ehk kui sõidame platsitestil slaalomiringi läbi kiirusega 50 km/h, siis saame ka tänaval sõita 50 km/h.

 

Nõudlusele vastav sõidukipark

Plaanime kasutada 30% ulatuses kaasatud vahendeid sõidukipargi suurendamiseks sh premium-klassi arvestuses, et pikki tarneaegu arvestades saaksime võimalikult vara esitada ostutellimused. 

 

Rahvusvaheline ärisuund

Plaanime kasutada 30% ulatuses kaasatud vahendeid eeltööks välisturgudele sisenemisel, sealhulgas võimalike toimivate ettevõtete soetamiseks ning alginvesteeringuks teenuste käivitamisel.

Oleme juba teinud eeltöö Soome, Rootsi ja Poola turule sisenemiseks.  

Strateegiliselt on ELMO Rendil uuele turule sisenemiseks 3 teineteist toetavat ärisuunda. Näiteks, kui Helsingisse tasub siseneda taksoteenusega, siis järgmisena tasub lähiajal teenuse juurde lisada lühirent jne.

Kiire kasvu ja madalamate riskide tagamiseks eelistame uuele turule sisenemiseks olemasoleva ettevõtte osade ostmist. See vähendab meie riski autode liisimisel uuel turul, kus meil puudub  krediidiajalugu.
 

Võimekas tarkvara

Plaanime kasutada 10% ulatuses kaasatud vahendeid tarkvara (autopargi back-end, front-end, äpp) edasiarendamiseks, andmete kogumismahu suurendamiseks ja operatiivse analüüsivõimekuse tekitamiseks.

Liitsime 2018. aastal ELMO Rendiga konkurendi Minirent OÜ, mille kaudu tuli ELMO Rendi omandusse võimekas autopargi halduse opereerimissüsteem. Tänaseks on süsteemi funktsioonid võimekamad, kui turul pakutavad, kuid sisu ja visuaal vajab kaasajastamist.

IPO saadud tuludest arendasime välja uue äpi, mis võimaldab meil tulevikus lihtsamalt integreerida nii taksoteenuse kui ka kaugjuhtiva autoga seotud funktsioonid. 

 

Põhjalikumalt SPO eesmärkidest ja senistets arengutest tutvustusest, vt https://bit.ly/ELMOtutvustus

 

Lisa informatsiooni:

Julia Nekrassova

tegevjuht

julia@elmorent.ee

 

Enn Laansoo, Jr.

nõukogu esimees

enn@elmorent.ee