Offentliggjort: 2019-09-24 13:45:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 97, 2019 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2019
Med virkning fra 1. oktober 2019 ændres kuponrenterne på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober
2019 – 31.
december 2019.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. oktober 2019: 
-0,11 % p.a.

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. oktober
2019:  -0,14 % p.a.


Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55
47 41 99.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


 


EURIBOR3 - Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. oktober 2019.pdf