Julkaistu: 2017-05-04 08:00:00 CEST
Technopolis
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2017

TECHNOPOLIS OYJ           OSAVUOSIKATSAUS         4.5.2017 klo 9.00

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2017

Vahvaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua

- Liikevaihto oli 44,3 (41,1) milj. euroa, kasvua 7,8 %
- Käyttökate oli 23,6 (21,9) milj. euroa, kasvua 7,7 %
- Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 5,8 % ja käyttökate nousi 5,2 %

- Taloudellinen vuokrausaste oli 93,5 % (92,5 %)
- Tulos/osake oli 0,10 (
0,09) euroa
- Operatiivinen tulos (EPRA) oli 14,1 (12,3) milj. euroa, nousua 15,0 %
- Operatiivinen tulos/osake, laimennettu (EPRA) oli 0,09 (0,10) euroa
- Nettovarallisuus/osake (EPRA) oli 4,25 (4,05) euroa

Technopolis on käynnistänyt kattavan yhtiön strategiaa sekä strategisia ja taloudellisia tavoitteita koskevan arvioinnin, jonka arvioidaan valmistuvan kesäkuussa.
 

  1-3/ 1-3/ 1-12/
Keskeiset tunnusluvut 2017 2016 2016
Liikevaihto, milj. euroa 44,3 41,1 172,1
Käyttökate, milj. euroa 23,6 21,9 93,1
     Käyttökate %, kiinteistöliiketoiminta 64,8 64,8 66,1
     Käyttökate %, palveluliiketoiminta 11,7 7,9 9,4
Liikevoitto, milj. euroa 28,5 21,4 89,3
Tilikauden tulos, milj. euroa 18,4 13,8 52,4
Tulos/osake, euroa 0,10 0,09 0,33
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 0,11 0,17 0,46
Omavaraisuusaste, % 42,8 38,0 41,5
Oma pääoma/osake, euroa 3,95 3,67 3,95

 

          
Keskeiset tunnusluvut (EPRA)   1-3/
2017
1-3/
2016
1-12/
2016
 
Operatiivinen tulos, milj. euroa   14,1 12,3 52,6  
Operatiivinen tulos/osake, laimennettu, euroa   0,09 0,10 0,40  
Nettovarallisuus/osake, euroa   4,25 4,05 4,24  
Nettovuokratuotto, %   7,0 7,7 7,4  
Taloudellinen vuokrausaste, %   93,5* 92,5* 93,4*  
                 

* 3/2017: 16 000 m² uudistustyön alla, 3/2016: 15 250 m².

EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti laskettu operatiivinen tulos ei sisällä realisoitumattomia valuuttakurssieroja, käyvän arvon muutoksia eikä kertaluonteisia eriä kuten luovutusvoittoja tai –tappioita.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista (tunnusluvuista, jotka eivät perustu tilinpäätösnormistoon) tulivat voimaan heinäkuussa 2016. Technopolis esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, kuten EPRAn mukaisia tunnuslukuja, kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina mittareina.

Vertailukausien osakekohtaiset tiedot on osakeantioikaistu syksyn 2016 osakeannin johdosta.


Tulevaisuudennäkymät ennallaan

Technopolis arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen nousevan vuodesta 2016 olettaen sijoituskiinteistökannan ja valuuttakurssien säilyvän nykyisellään.

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön, asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden, kiinteistömarkkinoiden tuottovaatimusten sekä valuuttakurssien kehityksestä. Ohjeistukseen voivat lisäksi vaikuttaa muutokset kiinteistökannassa.

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

”Ensimmäisen neljänneksen operatiivinen tuloksemme oli vahva. Liikevaihto kasvoi 5,8 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssivaikutusta. Keskeisimpiä syitä nousuun olivat korkeammat vuokrausasteet sekä suurempi vuokrattava pinta-ala, jota lisäsivät Göteborgin kampusinvestointi ja viime vuonna valmistuneet laajennushankkeet. Taloudellinen vuokrausaste oli maaliskuun lopussa hyvä, 93,5 % (92,5 %). Liiketoimintamme kehittyi suotuisasti lähes kaikissa yksiköissä. Myös Oulussa solmimme äskettäin uusia, pitkäaikaisia vuokrasopimuksia. 

Kannattavuus parani selvästi ja käyttökate kasvoi 5,2 % ilman valuuttakurssivaikutusta. Korkeampi vuokrausaste ja operatiivisten kustannusten lasku paransivat kannattavuutta.     

Huhtikuussa hankimme Vilnasta rakenteilla olevan toimistorakennuksen nykyisen kampuksemme vierestä ja allekirjoitimme kauppasopimuksen myös viereisestä tontista. Investoinnin ansiosta voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin ja tarjota heille lisää tilaa lähes välittömästi. Delta-rakennus Vilnassa valmistui kokonaan ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin sen vuokrausaste oli yli 90 %. Sille myönnettiin myös kultatason LEED-sertifikaatti. Vilnan investoinnit ovat strategisesti tärkeä osa kampusverkostoamme Baltiassa, ja niiden sijoitetun pääoman tuotto on hyvä. Muut laajennushankkeet Helsingissä ja Tallinnassa etenevät suunnitelman mukaisesti. Laajenemispotentiaalia on monilla muillakin kampuksillamme, kuten pääkaupunkiseudulla ja Oulun keskustassa.

Palveluliiketoimintamme on meille yhä tärkeämpää ja se jatkaa tasaista kasvuaan. Palveluiden osuus liikevaihdosta yltää nyt jo 13,5 %:iin (12,6 %), ja palveluliiketoiminnan liikevaihto on kasvanut 15,9 % (14,5 %) edellisvuodesta. Myös palveluiden kannattavuus on parantunut: käyttökateprosentti nousi 11,7 %:iin (7,9 %) edellisvuodesta. Parhaita tuloksia saavuttaneissa liiketoimintayksiköissämme palveluiden osuus liikevaihdosta oli jo lähes 20 % ja käyttökateprosentti oli yli 22%. Tähän suuntaan haluamme koko yhtiön kehittyvän. Kiinteistöliiketoiminnan käyttökate pysyi vakaana ja oli 64,8 % (64,8 %).

Orgaanisia laajennushankkeita ja palveluliiketoiminnan kasvua vauhdittaa kysyntä toimitilaratkaisuista, jotka lisäävät tehokkuutta, joustavuutta ja tuottavuutta. Coworking on yksi osa laajempaa megatrendiä, minkä huomioimme konseptikehityksessämme. Coworking-työtilat ovat osoittautuneet niin suosituiksi, että laajensimme UMA Workspace -tilaa Helsingin ydinkeskustassa vain vuosi avaamisen jälkeen.

Rahoitusasemamme on vakaa. Vahvan liiketoiminnan rahavirran ja maksuvalmiuden ansiosta maksoimme takaisin erääntyviä velkoja aikataulussa, kuten olemme aiemmin kertoneet. Omavaraisuusaste nousi 42,8 %:iin (38,0 %), ja luototusaste laski 53,4 %:iin (56,7 %). Orgaaniset laajennushankkeet ja kasvava palveluliiketoiminta lisäävät kassavirtaa ja sitovat vähemmän pääomaa kuin kiinteistöjen ostot.”

Liitteenä on Technopolis Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2017 kokonaisuudessaan.

Webcast 4.5. klo 10.00

Englanninkielinen webcast-tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle pidetään 4.5. klo 10.00. Webcastin osoite on www.technopolis.fi/webcast. Muut webcastiin liittyvät yksityiskohdat ovat saatavilla julkistustiedotteessa.

Lisätietoja:

Keith Silverang
Toimitusjohtaja
puh. 040 566 7785
 

Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 50 000 työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis Oyj:n osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.


Technopolis Osavuosikatsaus Q12017_.pdf