Avaldatud: 2017-06-01 08:38:22 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Varahaldus aktsiakapitali vähendamine ja põhikirja muutmine

AS LHV Group otsustas 1. juunil 2017 vähendada tütarettevõtja AS-i LHV Varahaldus aktsiakapitali 9 300 000 eurolt 2 700 000 euroni, s.t 6 600 000 euro võrra.

Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate (6 600 000 tükki) tühistamise teel. Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionärile (s.o AS LHV Group, kes on 1. juuni seisuga ainuaktsionär) väljamakse 6 600 000 euro ulatuses seaduses sätestatud tähtaja jooksul.

Aktsiakapitali vähendamise põhjus on konsolideerimisgrupi tasandil kapitali efektiivsem juhtimine. AS-il LHV Varahaldus puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses, kuna õigusaktidest tulenevad nõuded on täidetud ka väiksema aktsiakapitali korral.

„Teise samba pensionifonde on juhitud juba 15 aastat. Riik on klientide kaitseks seadnud üles mitu kaitseliini, alates nõuetest teenuse läbipaistvusele kuni Tagatisfondini. Fondivalitsejate kapitalinõuded on viimastel aastatel kõvasti kasvanud. Hiljutise seadusemuudatusega need alanesid, kuid jäid teise samba fondivalitsejate puhul ikkagi kõrgele tasemele. Muudatus on seotud sellega, et ka pensionifondide tasud alanevad – klientide jaoks on fondide vahetus tasuta ning haldustasu langeb, lähenedes mahu kasvades 0,5%-le. Veebruarist langesid näiteks LHV teise samba fondide haldustasu määrad keskmiselt 19%,“ märkis AS-i LHV Varahaldus juhatuse esimees Mihkel Oja.

Finantsinspektsiooni juhatus andis 15. mail AS-ile LHV Varahaldus nõusoleku aktsiakapitali vähendamiseks 6 600 000 euro võrra.

AS LHV Group otsustas 1. juunil 2017 muuta ka AS-i LHV Varahaldus põhikirja järgmiselt: i) seltsi miinimumkapital on 750 000 eurot ja maksimumkapital on 3 000 000 eurot, ii) juhatuse esimehe määramise õigus on nõukogul, iii) nõukogu sõlmib juhatuse liikmega lepingu siis, kui juhatuse liikmega sõlmitakse juhatuse liikme leping, iv) kui seltsil on üks aktsionär, võib üldkoosoleku otsuseid vastu võtta järgimata põhikirjas sätestatud nõudeid üldkoosoleku päevakorrale, kokkukutsumise teatele, kohale, läbiviimisele ja protokollile.

         Priit Rum
         Kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee