Paskelbta: 2021-12-06 11:21:49 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2021-12-06 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000670051
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB0N028B
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB0N028B
Atsiskaitymo data 2021-12-08
Išpirkimo data 2028-03-03
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,0
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,000
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,016
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,030
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 66 300 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 663 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 20 000 000,00
Apyvarta, EUR 19 980 055,35

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.