English Latvian
Publicēts: 2019-09-04 18:05:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces, kas nozīmēta uz 2019. gada 01. novembri plkst.11:00, darba kārtībā

Paziņojums par papildus jautājumu iekļaušanu akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces, kas nozīmēta uz 2019. gada 01. novembri plkst.11:00, darba kārtībā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) valde paziņo, ka ārkārtas akcionāru sapulces, kas nozīmēta uz 2019. gada 01. novembri plkst.11:00, darba kārtībā iekļauti sekojoši papildus jautājumi:

“Prasības celšana pret Akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes locekļiem”;

“Prasības celšana pret Akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļiem.

Papildus jautājums ir iekļauts pēc akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāres Annas Emīlijas Maliginas, kas pārstāv 7,79% no akciju sabiedrības “Olainfarm” pamatkapitāla, pieprasījuma, izmantojot Latvijas Republikas Komerclikuma 274. panta otrās daļas piešķirtas tiesības.

Olainē, 2019.gada 04. septembrī

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com