Published: 2019-04-03 16:02:00 CEST
Silvano Fashion Group
Muudatused emitendi oma aktsiate osakaalus

Osaluse muutus

Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab AS Silvano Fashion Group börsile osaluse muutusest.

29.03.2019 võõrandas Toomas Tool endale kuuluvad 620 000 Silvano Fashion Group AS-i aktsiat AS-ile Baltplast. Tehingu tulemusena omab AS Baltplast 2,28 % Silvano Fashion Group AS-i hääleõiguslikest aktsiatest.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Phone: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com