Published: 2018-12-06 09:07:56 CET
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Finanšu kalendārs

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” finanšu kalendārs 2019.gadam

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” informē, ka 2019.gadā neauditētu starpperiodu pārskatu  un finanšu informācijas publiskošana plānota šādos datumos:

 par 2019.gada 3 mēnešiem –  2019. gada 27.-31.maijā;

par 2019.gada 6 mēnešiem –  2019. gada 26.-30.augustā;

par 2019.gada 9 mēnešiem – 2019. gada 25.-29.novembrī.

 

Dace Lāma

Galvenā grāmatvede

+371 67371739

rar@as-rar.lv