Offentliggjort: 2017-02-09 15:47:09 CET
PFA Invest
Årsrapport

Årsrapport 2016 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed offentliggøres årsrapporten for 2016 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen har godkendt dags dato.

Foreningen har i 2016 fortsat en stabil vækst. Formuen blev forøget med 3,0 mia. kr. til 7,3 mia. kr., svarende til en stigning på 69 %. Året bød yderligere på en tilpasning af produktudvalget i form af etableringen af 3 nye afdelinger, mens to blev lukket. Det samlede antal afdelinger nåede hermed op på 11. Sammenlagt opnåede foreningen et overskud på 261,7 mio. kr.

Bestyrelsen har besluttet at indstille følgene udbytter for 2016:

Afdeling kr. pr. andel
Mellemlange Obligationer 0,70
Kreditobligationer 0,80
Udenlandske Obligationer -
Danske Aktier 12,90
Globale Aktier 3,40
Højt Udbytte Aktier 1,30
Europa Value Aktier -
USA Stabile Aktier 0,60
Balance A 6,30
Balance B 7,70
Balance C 5,80

 

Foreningen afholder ordinær generalforsamling den 1. marts 2017.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil årsrapporten være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

 

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S

 

Rasmus Bessing

Direktør


NASDAQ nr 5 2017 Arsrapport 2016 for PFA Invest.pdf
PFA Invest - Arsrapport_2016.pdf