Danish
Offentliggjort: 2024-03-21 12:58:45 CET
Kapitalforeningen SDG Invest
Prospekter/prospekt medd.

Kapitalforeningen SDG Invest - Opdateret prospekt

StockRate Forvaltning A/S offentliggør hermed opdateret prospekt for Kapitalforeningen SDG Invest.

Det opdaterede prospekt er tilgængeligt på kapitalforeningens hjemmeside www.sdginvest.dk og vedhæftet denne meddelelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 38 33 81 81.


Med venlig hilsen

Bo Matthiesen, direktør

Stockrate Forvaltning A/S

Vedhæftet filProspekt_SDG_Invest_20-03-2024_underskrevet.pdf