Publicēts: 2020-08-26 10:06:07 CEST
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

SIA DelfinGroup plāno pārtapt par akciju sabiedrību

SIA DelfinGroup, kas Latvijas darbojas ar zīmoliem Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards, plāno uzņēmuma tiesisko formu pārveidot par akciju sabiedrību

Rīga, 2020-08-26 10:06 CEST -- 2020. gada 25. augustā SIA DelfinGroup ir sagatavojis un iesniedzis LR Uzņēmumu reģistrā reorganizācijas projektu par sabiedrības pārtapšanu akciju sabiedrībā. Sabiedrības pārtapšana akciju sabiedrībā tiks veikta reorganizācijas veidā un ir uzskatīts, ka process ilgs ap 4 mēnešiem, atbilstoši likumdošanā paredzētajam, ar attiecīgu izmaiņu reģistrāciju LR Uzņēmumu Reģistrā.

SIA DelfinGroup vīzija ir uzturēt augstāko novērtējuma līmeni. Uzņēmuma vadības vērtības ir vienkāršība, pieejamība, cieņa, progress, ambīcijas, meistarība un fokuss uz klientu.

Sabiedrības reorganizācija par akciju sabiedrību seko šī gada 28. jūlijā paziņotajam par sabiedrības pamatkapitāla palielinājumu līdz 4 miljoniem euro, kas LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts 2020. gada 4. augustā. Attiecīgi pēc reorganizācijas, plānots, ka akciju sabiedrības pamatkapitālu veidos 40 miljoni akcijas ar 0,10 euro vērtību katra. Kā līdz šim, arī akciju sabiedrības pārvaldes institūcijas būs sabiedrības padome un sabiedrības valde.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs un vairākuma daļu turētājs Agris Evertovskis skaidro iemeslus, kādēļ tiek plānots sabiedrības juridisko formu reģistrēt uz akciju sabiedrību: “Sabiedrības tiesiskās formas maiņa uz akciju sabiedrību ir lēmums, kas pieņemts ar skatu nākotnē. Piemēram, akciju sabiedrība pieļauj darbinieku akciju opcijas, lai veicinātu plašākas komandas iesaisti uzņēmuma mērķu sasniegšanā un gūt augļus no šo mērķu sasniegšanas. Uzskatu, ka lēmums arī paaugstinās sabiedrības līdz šim augsto novērtējumu starp sabiedrības obligāciju esošajiem un potenciālajiem investoriem.”

Saistībā ar obligāciju prospektu ISIN LV0000802379, LV0000801322, LV0000802213 emisijas noteikumiem, sabiedrības reorganizācija par akciju sabiedrību ir noteikts kā atļauts sabiedrības reorganizācijas veids.

SIA DelfinGroup ir emitējusi obligācijas, kuras Nasdaq Riga biržā ir iekļautas jau kopš 2014. gada. Uzņēmuma investoru lokā ir gan privātpersonas, gan institucionālie investori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm.

__________________________________________________________________

SIA DelfinGroup ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā, un pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Koncerna pamatpakalpojumi ir lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. Koncerns darbojas 38 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 Banknote filiālēs, tāpat uzņēmums ir pārstāvēts digitālajā vidē ar attālinātu pakalpojuma sniegšanu – patēriņa aizdevumu jomā un internetveikalā. Uzņēmums nodarbina vairāk kā 270 profesionālus darbiniekus un 2019. gadā nodokļos ir samaksājis 2,97 miljonus euro. SIA DelfinGroup ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

         Kristaps Bergmanis
         Tel.: +371 29144168
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv