English Estonian
Avaldatud: 2024-01-22 08:00:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS-i Infortar täiendavate aktsiate noteerimine Balti põhinimekirjas

Tallinn, Eesti, 2024-01-22 08:00 CET --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 05. detsembri 2023. a otsusele noteeritakse AS-i Infortar täiendavalt emiteeritud 121 239 aktsiat Balti põhinimekirjas tingimusel, et punktis 1.3. mainitud tingimused on täidetud.

Seisuga 22.01.2024 a on punktis 1.3. mainitud tingimused täidetud.

AS-i Infortar ülalnimetatud aktsiate esimeseks kauplemispäevaks on täna, 22.jaanuar 2024 a.

Seega kaubeldakse alates 22.01.2024 nimetuse INF1T all kokku 21 166 239 AS-i Infortar aktsiaga (ISIN: EE3100149394).

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.