Publicēts: 2021-03-23 11:36:19 CET
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Finanšu kalendārs

Par 2021.gada 3 mēnešu finanšu pārskata iesniegšanas termiņu

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” nerevidētu finanšu pārskatu par 2021.gada 3 mēnešiem iesniegs 2021.gada 31.maijā.
 
R.Zarāns
Valdes priekšsēdētājs