Published: 2020-09-11 15:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

AS ESTEVE kohtuvaidluse lõppemine Vanasadama sildumisteenuse lepingu lõpetamise osas

ASil Tallinna Sadam (edaspidi: „Tallinna Sadam“) on kolm omavahel seotud kohtuvaidlust ASiga ESTEVE (edaspidi: „ESTEVE“), millest üks lõppes 07.09.2020.  Vaidluste sisu on täpsemalt kirjeldatud Tallinna Sadama 17.01.2020 avaldatud börsiteates. Harju Maakohtus on menetluses ESTEVE ASi poolt 19.12.2019 esitatud hagi (edaspidi: „hagi 1“) Tallinna Sadama vastu Vanasadama ja Paldiski Lõunasadama sildumisteenuste lepingute väidetavalt alusetust ennetähtaegsest lõpetamisest tekkinud saamata jäänud tulu hüvitamiseks kokku summas 379 768 eurot, millele lisanduvad viivised. Hagi 1 põhineb ESTEVE poolt Harju Maakohtule 26.08.2016 esitatud hagiavaldusel (edaspidi: „hagi 2“) Paldiski Lõunasadama ja 29.08.2016 esitatud hagiavaldusel (edaspidi: „hagi 3“) Vanasadama sildumisteenuste lepingute kehtivuste tuvastamise nõudes, kuna ESTEVE ei nõustunud lepingute Tallinna Sadama poolse erakorralise ennetähtaegse ülesütlemisega pidades seda põhjendamatuks.

15.01.2020 võttis Tallinna Ringkonnkohus hagi 3 osas vastu otsuse, kus jättis ESTEVE hagiavalduse Tallinna Sadama vastu Vanasadama sildumisteenuste lepingu kehtivuse tuvastamise nõudes rahuldamata ja kohtukulud ESTEVE kanda. ESTEVE kaebas nimetatud otsuse kassatsiooni korras edasi Riigikohtusse. 07.09.2020 otsustas Riigikohtu tsiviilkolleegium jätta kassatsioonkaebus menetlusse võtmata ning sellega on vaidlus hagi 3 osas lõppenud. Hagi 1 kogusummast (379 768 eurot) on hagiga 3 ehk Vanasadamas osutatud sildumisteenustega seotud 226 293 eurot. Hetkel on hagi 1 osas menetlus peatatud. Hagi 2 on jätkuvalt Harju Maakohtu menetluses.

Tallinna Sadama on ESTEVE hagidega seotud võimaliku hüvitisnõude katteks alates 2017. aastast moodustanud kulureservi. Seoses hagi 3 vaidluse lõppemisega tühistab Tallinna Sadam 2020. a III kvartalis hagi 3 eeldatud mõju ulatuses varasemalt moodustatud kulureservi.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo: 

Marju Zirel
Investorsuhete juht
+372 5342 6591
m.zirel@ts.ee