Publicēts: 2018-08-21 11:12:25 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Iekšējā informācija

Par obligāciju emisiju redenomināciju

Rīga, Latvija, 2018-08-21 11:12 CEST -- Likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) Likvidācijas komiteja 2018. gada 20. augustā ir pieņēmusi lēmumu ar 2018. gada 25. septembri noteikt, ka ABLV Bank obligācijām, kuras ir emitētas saskaņā ar Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu — ABLV FXD USD 030719 (ISIN: LV0000802270), ABLV FXD USD 271019 (ISIN: LV0000802320) un ABLV SUB USD 171127 (ISIN: LV0000802361) — sākotnējā emisijas valūta ASV dolāri tiek redenominēta uz eiro.  

Obligāciju emisiju valūtas maiņa tiks veikta, lai sekmīgi izpildītu saistības pret visiem kreditoriem atbilstoši apstiprinātajam pašlikvidācijas plānam. Sabiedrība turpina pārvaldīt tās darbībai piemītošos riskus, tajā skaitā valūtas risku.  

Saskaņā ar Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu Sabiedrība ir tiesīga veikt šādus grozījumus obligāciju emisijās. Pārējo emitēto obligāciju ASV dolāros emisijas valūta mainīta netiks — tā joprojām būs ASV dolāri.   

Kā jau ziņots iepriekš, ar 2018. gada 12. jūniju tika apturēts kupona pieaugums Sabiedrības emitētām parastām obligācijām, līdz ar to augstāk minēto emisiju valūtas redenominācija uz eiro attiecas arī uz attiecīgiem aprēķinātiem, bet neizmaksātiem kuponiem.  

Obligāciju sākotnējās emisijas valūtas redenominācija uz eiro nekādā veidā neietekmē kreditoru prasījumu pieteikšanas procesu — klientam ir jāiesniedz kreditora pieteikums, norādot tādu obligācijas nominālo vērtību un valūtu, kāda tā ir bijusi uz pieteikuma iesniegšanas brīdi. Tas attiecas arī uz uzkrāto, bet neizmaksāto kuponu.   

Atgādinām, ka kreditoru pieteikšanas termiņš ir līdz 2018. gada 18. septembrim.   

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, LAS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com