Publicēts: 2020-11-06 14:49:06 CET
Latvenergo
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS “Latvenergo” valdē darbu sāk pagaidu valdes loceklis

Rīga, 2020-11-06 14:49 CET -- Šodien, 6. novembrī, AS “Latvenergo” padome par uzņēmuma pagaidu valdes locekli iecēla Arni Kurgu, kurš darbu sāks š.g. 6. novembrī un šī amata pienākumus pildīs līdz valdes pastāvīga sastāva izveidei. AS "Latvenergo" valde turpinās darbu šādā sastāvā - AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Guntars Baļčūns, valdes locekļi Kaspars Cikmačs un Arnis Kurgs. Kandidātu atlase valdes pastāvīga sastāva izveidošanai tiks uzsākta tuvākajā laikā.

Arnis Kurgs Latvijas Universitātes Juridiskā fakultātē ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē, tieslietas studējis arī biznesa augstskolā “Turība”. A.Kurgam ir vērtīga pieredze darbā AS "Latvenergo" kopš 1995.gada, no 2006. līdz 2015. gadam pildot AS “Latvenergo” valdes locekļa pienākumus un kopš 2015. gada līdz šim brīdim pildot AS "Latvenergo" Administratīvā direktora pienākumus. A.Kurgs ir pildījis AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls” padomes locekļa pienākumus, šobrīd ir “Elektrum Eesti” OU padomes loceklis.

Jauns valdes loceklis iecelts, līdzšinējiem valdes locekļiem Ārim Žīguram un Uldim Barisam pārtraucot darbu Latvenergo koncernā.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.