Publicēts: 2021-03-26 07:32:15 CET
Latvenergo
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Baibu Priedīti atkārtoti apstiprina AS "Sadales tīkls" valdes locekles amatā

Rīga, 2021-03-26 07:32 CET -- AS "Sadales tīkls" padome uz vēl vienu piecu gadu pilnvaru termiņu no 2021. gada 6. jūnija valdes locekļa amatā apstiprinājusi Baibu Priedīti.

Darbu AS "Sadales tīkls" valdē Baiba Priedīte uzsāka 2016. gadā, tiekot izvēlētai atklātā konkursā. Līdztekus valdes locekles pienākumiem B. Priedīte par galvenajiem nākamā perioda akcentiem izvirza pakalpojumu un klientu servisa attīstību un vadību.

Pēdējo gadu laikā AS "Sadales tīkls" kļuvis par profesionālu klientu apkalpošanas uzņēmumu, to apliecina kā klientu apmierinātības pētījumu dati, tā iegūtie apbalvojumi. Pērn Eiropas sadales sistēmas operatoru apvienība E.DSO AS "Sadales tīkla" pakalpojumus e-vidē un datu apmaiņu elektroenerģijas tirgus procesā iekļāvusi starp labās prakses piemēriem klientu apkalpošanā Eiropā. Savukārt 2019. gadā uzņēmums, pateicoties attīstītajai e-videi, kur klientiem pieejami gan pakalpojumi, gan dažādi atbalsta rīki, saņēma informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares gada balvu "Platīna pele" par digitālo transformāciju.

Baiba Priedīte ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, kā arī augstāko izglītību jurisprudencē ar specializāciju starptautiskajās tiesībās. B. Priedītei ir vairāk nekā 15 gadu pieredze klientu apkalpošanā un klientu attiecību vadībā, tostarp servisa, pārdošanas un biznesa analītikas vadībā, jaunu pakalpojumu, produktu izstrādē un ieviešanā.

AS "Latvenergo" meitasuzņēmums AS "Sadales tīkls" ir elektrības sadales sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā miljonam klientu objektu un uztur elektrotīklu visā Latvijā gandrīz 93 000 kilometru kopgarumā.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.