Paskelbta: 2021-11-26 13:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Išrinktas nepriklausomas AB „Klaipėdos nafta“ valdybos narys

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda.

Pranešame, kad 2021 m. lapkričio 25 d. įvykusiame posėdyje Bendrovės Stebėtojų taryba priėmė sprendimą nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos (2022 m. balandžio 24 d.) išrinkti Guy Mason į vieną šiuo metu esančią laisvą nepriklausomo Bendrovės Valdybos nario vietą. Guy Mason taip pat bus išrinktas eiti pareigas naujai Valdybos kadencijai.

Nepriklausomas Valdybos narys išrinktas atsižvelgiant į tai, kad: nepriklausomas Valdybos narys Ian Bradshaw nuo 2021 m. spalio 1 d. atsistatydino iš užimamų Valdybos nario pareigų; šiuo metu Bendrovės Valdyboje yra 4 (keturi) pareigas einantys Valdybos nariai (2 (du) iš jų nepriklausomi); Bendrovės įstatų 15.1. punktas numato, kad Bendrovės Valdybą sudaro 5 (penki) nariai.

Komunikacijos vadovė Orinta Barkauskaitė
o.barkauskaite@kn.lt, +37061127985