English Estonian
Avaldatud: 2022-05-26 08:00:00 CEST
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Green kasvatab taastuvelektri tootmisvõimsust neli korda

Enefit Greeni nõukogu kiitis 25. mail 2022 heaks ettevõtte uuendatud strateegia 2026. aasta lõpuni. Järgmise viie aasta tegevuskava fookuses on varasemast veelgi ambitsioonikam kasv, et kiirendada taastuvelektri kasutuselevõttu ja süsinikujalajälje vähendamist regioonis.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase kommentaar:

"Oleme kindlad, et rohepöörde elluviimise olulisemaks eelduseks on taastuvelektril põhinev elektrifitseerimine. Rohelise energia kiirema kasutuselevõtuga jõuame süsinikuneutraalse elukorralduseni. Kõik meie koduturud Soomest Poolani janunevad suuremas mahus taastuvenergia järele, et energiatarbimine muutuks taskukohasemaks ja väheneks vajadus fossiilkütuste järele.

Näeme täiendavaid investeerimis- ja arendusvõimalusi tuule- ning päikeseelektrijaamade rajamiseks senisest veelgi kiiremas tempos. Selle tulemusena kasvavad meie tootmisvõimsused neli korda. Enefit Greeni toodangu suurenemine võimaldab klientidel sõlmida pikaajalisi lepinguid ja minna üle taskukohasele rohelise energia tarbimisele. Invesoritel on võimalus saada osa ettevõtte kasvuloost ja me jätkame senise dividendipoliitikaga.“

Kui varasem strateegia nägi ette uute tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsuste lisamist 600 megavati võrra 1100 megavatini aastaks 2025, siis uuendatud kasvuplaan näeb praeguse installeeritud tootmisvõimsuse (457 megavatti) enam kui neljakordistamist ca 1900 megavatini 2026. aasta lõpuks. Lisaks praegu ehituses olevatele tuule- ja päikeseparkidele (koguvõimsusega 226 megavatti) ehitab ettevõte strateegiaperioodi lõpuks välja ca  600 megavati ulatuses tuuleparke Eestis ja Leedus ja ca 600 megavati ulatuses päikeseelektrijaamu Baltikumis ja Poolas. Enefit Green jätkab tööd ka pikaajalise arendusportfelliga, mis realiseerub peale 2026. aastat.

Uuendatud kasvuplaani elluviimisel kasvab ettevõtte aastane elektritoodang 4,5 teravatt-tunnini, mida on 3,7 korda  enam võrreldes 2021. aastal toodetud 1,2 teravatt-tunniga. Soojusenergia toodang püsib strateegiaperioodi jooksul stabiilselt 2021. aasta tasemel.

Enefit Greeni tugev taastuvenergia varade opereerimise ja arendamise võimekus, meeskondade unikaalne sünergia, pikaajaline selge arendusportfell, tugev rahavoog ja madal võlatase loovad väga head eeldused uuendatud strateegia elluviimiseks.

Uuendatud strateegia kohaselt investeerib Enefit Green perioodil 2022 - 2026 ca 1,5 miljardit eurot. Investeeringuid rahastatakse võõrkapitali ning äritegevuse rahavoo arvelt.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/