Paskelbta: 2018-06-26 12:32:37 CEST
LITGRID
Kita informacija

Correction: Dėl paskolos UAB „TETAS“

Pridėtas teisingas priedas.

Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau „Bendrovė“) praneša, kad 2018 m. birželio 25 d. pasirašė sutartį suteikti subordinuotą 1,0 mln. Eur paskolą UAB „TETAS“.

Trejų metų trukmės paskola bus suteikta investicijų ir apyvartinio kapitalo finansavimui.

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 37(2) 7 str., Bendrovės valdybos sprendimui suteikti UAB „TETAS“ subordinuotą paskolą bei sutartyje nustatytoms esminėms sandorio sąlygoms 2018 m. birželio 20 d. pritarė patronuojančios UAB „EPSO-G“ Stebėtojų taryba remiantis UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomone, kad sandoris gali būti vykdomas ir yra sąžiningas (nuomonė pridedama (taisyta)).

 

Litgrid AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė 
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 616 35731
el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu


isr_tet_lit_pask.pdf