Publicēts: 2021-01-07 07:43:16 CET
Rīgas kuģu būvētava
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par izmaiņām padomes sastāvā

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo, ka 2020.gada 28.decembrī akcionāru kārtējā sapulcē tika ievēlēts jauns padomes loceklis.

Gahramans Guseinovs 1992.gadā ir absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, iegūstot mašīnbūves speciālista kvalifikāciju. Kopš 1988.gada Gahramans Guseinovs strādā AS „Rīgas kuģu būvētava”, ieņemot dažādu struktūrvienību amatus, bet no 2015.gada Gahramans Guseinovs ieņem Ražošanas direktora amatu. Gahramans Guseinovs nav AS „Rīgas kuģu būvētava” akcionārs.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde