Offentliggjort: 2021-07-19 17:14:00 CEST
Boliga Gruppen A/S
Købstilbud

Boliga Gruppen A/S: Bestyrelsen i Boliga Gruppens A/S’ anbefaling og redegørelse i forbindelse med fremsættelse af Pligtmæssigt Tilbud af 16. juli 2021 til minoritetsaktionærerne i Boliga Gruppen A/S

Boliga Gruppen A/S

CVR nr. 25 07 87 80

("Selskabet")

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2021

Samlet er bestyrelsen neutral i sin anbefaling til aktionærerne og anbefaler aktionærerne – i samråd med deres rådgivere - at træffe deres egen beslutning om, hvorvidt tilbuddet accepteres eller afslås. Bestyrelsen gør opmærksom på, at flere bestyrelsesmedlemmer ejer betydelige aktieposter i selskabet direkte eller indirekte. Endvidere gør bestyrelsen opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmerne Ulrik Tofte Jensen og Peter Søby Daugaard Svendsen, direkte eller indirekte, er en del af den gruppe af aktionærer, der fremsætter det pligtmæssige tilbud, hvilket indebærer, at disse bestyrelsesmedlemmer har interessekonflikter. Bestyrelsesformand Bo Øland er ansat som CFO af Peter Riggelsen Holding Anpartsselskab, som ligeledes er en del af den gruppe af aktionærer, der fremsætter det pligtmæssige tilbud, hvilket indebærer, at bestyrelsesformanden har interessekonflikter.   

Boliga Gruppen A/S forventer efter gennemførelse af tilbuddet at fastholde den positive udvikling i indeværende regnskabsår og vil fortsætte den innovative udvikling af selskabets boligportal Boliga.DK, samt Boliga Ejendomskreditselskab A/S, der driver udlånsportalen UdenomBanken.dk. UdenomBanken.dk er blandt de førende formidlere af alternativ ejendomsfinansiering i Danmark - den position ønsker Boliga Gruppen A/S at fastholde - og udvikle yderligere i de kommende år. Selskabet forventer endvidere at bibeholde antallet af medarbejdere over de kommende år efter gennemførelse af tilbuddet. Det er ligeledes tilbudsgivernes hensigt ikke at foretage væsentlige strukturelle ændringer og foranstaltninger i selskabet ifølge det Pligtmæssige Tilbud af 16. juli 2021.

Der er i det Pligtmæssige Tilbud af 16. juli 2021 udtrykt ønske om en afnotering og sletning af alle Aktier fra Nasdaq Copenhagen, hvis Tilbudsgiverne efter Gennemførelsen ejer mere end 90% af Aktierne og stemmerettighederne i Selskabet (ekskl. Selskabets beholdning af egne Aktier). Det er ikke hensigten at gennemføre en tvangsindløsning af de eventuelt resterende Aktionærer i Selskabet efter Gennemførelsen af Tilbuddet. Bestyrelsens opfattelse er, at Boliga Gruppen A/S ikke kan og vil drage fordel at være et børsnoteret selskabet i overskuelig fremtid. Det er endvidere bestyrelsens vurdering, at en afnotering af selskabet vil medføre, en ikke ubetydelig besparelse på omkostninger til administrationen i forbindelse med det at være et børsnoteret selskabet.   

For yderligere information, kontakt venligst:
Boliga Gruppen A/S

Laust Farver, CEO
Telefon: +45 28 40 49 88
Mail: lf@boligagruppen.dk