English Estonian
Avaldatud: 2023-04-06 12:18:50 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

IuteCredit Finance S.a r.l.-i täiendavate võlakirjade noteerimine Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2023-04-06 12:18 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi juhatuse 06. aprilli 2023. a otsusele noteeritakse ja võetakse IuteCredit Finance S.a r.l.-i poolt täiendavalt emiteeritud 400 000 võlakirja kauplemisele Balti võlakirjade nimekirjas.

Emitendi ülalnimetatud võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks on 11. aprill 2023. a või sellele lähedane järgnev kuupäev.

Seega kaubeldakse alates 11. aprillist või sellele lähedasest kuupäevast nimetuse IUTE110026A all kokku 1 150 000 IuteCredit Finance S.a r.l. võlakirjaga (ISIN kood: XS2378483494).

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.