Paskelbta: 2016-02-29 08:44:01 CET
INVL Technology
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Technology“ skelbia preliminarius 2015 metų veiklos rezultatus

Vilnius, 2016-02-29 08:44 CET -- Bendrovė 2015 m. gavo 2,490 tūkst. eurų grynojo pelno. Bendrovės valdomų įmonių vertė per 2015 metus išaugo iki 16,931 tūkst. eurų. Vertės augimas dėl investicijų perkainojimo buvo teigiamas ir siekė 2,223 tūkst. eurų. Tikrosios vertės vertinimas yra paremtas preliminariu nepriklausomu vertinimu.  Nepriklausomą investicijų vertinimą Bendrovė atlieka vieną kartą metuose, rengdama metines finansines ataskaitas.

Taip pat Bendrovė gavo 598 tūkst. eurų dividendų iš valdomų įmonių. Bendrovės nuosavas kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. siekė 24,324 tūkst. eurų.

AB „INVL Technology“– investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilniaus akcijų biržoje.

 


INVL Technology 2015 m. preliminarus veiklos rezultatai bei pagrindiniu duomenu santrauka.pdf