English Lithuanian
Paskelbta: 2023-08-17 11:44:26 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

UAB "Integre Trans" obligacijos bus įtrauktos į Baltijos alternatyviąją rinką First North

2023 m. rugpjūčio 17 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2023 m. rugpjūčio 23 d. įtraukti UAB "Integre Trans" obligacijas į prekybą alternatyvioje rinkoje First North, kurios operatorius yra AB Nasdaq Vilnius, Bendrovės prašymu.    

 

Emitento pavadinimas UAB "Integre Trans"
Emitento trumpinys INTR
ISIN kodas LT0000407553
Obligacijų išpirkimo terminas 2026-05-05
Obligacijos nominali vertė (EUR) 1 000
Emisijos dydis (vnt.) 4 000
Bendra nominali emisijos vertė (EUR) 4 000 000
Pavedimų knyga INTRFLOT26FA
Palūkanų mokėjimo datos 2023-11-05, 2024-05-05, 2024-11-05, 2025-05-05, 2025-11-05, 2026-05-05 
 Rinka First North Vilnius

 

UAB "Integre Trans" sertifikuotas patarėjas yra UAB FMĮ Orion Securities.

Priedai: UAB "Integre Trans" Informacinis dokumentas, 2022 finansinių metų audituotos finansinės ataskaitos.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1454

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Integre Trans Group consolidated audited 2022 SIGNED.pdf
UAB Integre Trans_ID_2023.04.11_signed.pdf