English Estonian
Avaldatud: 2021-04-16 09:50:34 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS Baltika vaatlusmärke aluste täiendamine

Tallinn, Eesti, 2021-04-16 09:50 CEST --

Nasdaq Tallinn otsustas 16. aprilli 2021 a. täiendada AS Baltika aktsiatele (BLT1T, ISIN kood: EE3100145616) lisatud vaatlusmärke aluseid Reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.8 sätestatud alustel.

Vastavalt AS Baltika poolt 16.aprillil avalikustatud 2021 a. I kvartali majandustulemustele ei vasta AS Baltika omakapital äriseadustikus sätestatud nõuetele.

 Lisaks on endiselt kehtiv ka 27. märtsil 2020 lisatud vaatlusmärge.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.