Offentliggjort: 2009-08-26 11:38:58 CEST
Scandinavian Investment Group A/S
Halvårsrapport
Delårsrapport pr. 30. juni 2009
Stabilisering 

Resume: DLH's markeder er stadig hårdt ramt af
konjunkturtilbageslaget.
Udviklingen tyder dog på stabilisering af såvel
efterspørgsel som
prisudvikling. Koncernen realiserede en omsætning på knapt
DKK 1,9 mia. i
første halvdel af 2009, en nedgang på 33% i forhold til samme
periode sidste
år. På trods af en fortsat stram omkostningsstyring blev EBIT
(resultat før
renter) for 1. halvår et underskud på DKK 27 mio. mod et
overskud på 32 mio. i
sammenligningsperioden i 2008. En betydelig
lagerreduktion har i løbet af 1.
halvår medvirket til at styrke DLH's
balanceudvikling og sikret et stort
positivt cash flow.
 


27 delarsrapport 30.06.2009.pdf