English Latvian
Publicēts: 2023-02-20 11:20:43 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža pievieno papildus nosacījumu piemērotajam uzraudzības statusam AS “HansaMatrix”

Nasdaq Riga valde š. g. 20. februārī nolēma, ka uzraudzības statuss AS “HansaMatrix” (HMX1R, ISIN LV0000101590) nekavējoties tiek piemērots arī ņemot vērā iespējamo Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. AS “Hansamatrix” paziņojumā minēts, ka SIA Emsco plāno iegādāties vismaz 75% HansaMatrix balsstiesīgo akciju un, gadījumā, ja brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums būs veiksmīgs, SIA Emsco plāno ierosināt HansaMatrix izslēgšanu no regulētā tirgus.

Papildu uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 7. apakšpunktam, kas nosaka, ka Biržai ir tiesības piemērot uzraudzības statusu, ja tuvāko sešu (6) mēnešu laikā plānotas darbības, kuru rezultātā emitenta finanšu instrumenti tiktu izslēgti no regulētā tirgus.

2022. gada 16. novembrī piemērotais uzraudzības status vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.