Avaldatud: 2021-06-09 16:18:12 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS Bercman Technologies aktsiate tingimuslik kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2021-06-09 16:18 CEST --  

Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 09. juunil 2021. a rahuldada AS-i Bercman Technologies taotluse ja võtta tema kuni 1 198 471 aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot (Bercman Technologies aktsia, ISIN kood: EE3100076407) kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North tingimusel, et:

  • pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakkumise õnnestumise korral on pakutavad aktsiad kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • pakkumise õnnestumise korral on aktsiakapitali tingimuslik suurendamine Äriregistris registreeritud;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

 

Loetletud tingimuste täitmisel on AS-i Bercman Technologies aktsiate esimeseks kauplemispäevaks 12. juuli 2021. a või sellele lähedane järgnev kuupäev.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.