Published: 2020-05-27 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS ”Latvijas Gāze”: Latvijas Gāze koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2020. gada pirmo ceturksni

2020. gada pirmajā ceturksnī Latvijas Gāze koncerns saskārās ar izaicinājumiem pilnu tirgus un darbības vidi. Salīdzinoši mērena gaisa temperatūra un stingrie ierobežojumi saistībā ar koronavīrusa izplatību bija galvenie faktori, kas veidoja AS “Latvijas Gāze” darbības vidi 2020. gada pirmajā ceturksnī.

Koncerna neto apgrozījums 2020. gada pirmajā ceturksnī bija 65.5 miljoni EUR, EBITDA* sasniedza 18.9 miljonus EUR un neto peļņa bija 15.3 miljoni EUR.

Pārdošanas un tirdzniecības segmenta neto apgrozījums 2020. gada pirmajā ceturksnī sasniedza 49.7 miljonus EUR, segmenta EBITDA bija 9.9 miljoni EUR un peļņa pirms nodokļiem bija 9.6 miljoni EUR. 2020. gada pirmajā ceturksnī AS “Latvijas Gāze” pārdeva 3 307 GWh dabasgāzes klientiem Latvijā un ārvalstīs. Sabiedrība iegāja Somijas dabasgāzes tirgū pēc tā atvēršanas 2020. gada 1. janvārī. Dabasgāzes apjoms, kas tika piegādāts Somijas klientiem caur Baltic Connector gāzesvadu 2020. gada pirmā ceturkšņa laikā, sasniedza 466.4 GWh, kas veidoja 57% no visa ārvalstīs pārdotā dabasgāzes apjoma.

Sakarā ar ārkārtējās situācijas pagarinājumu Latvijā līdz 2020. gada 9. jūnijam, AS “Latvijas Gāze” un AS “Gaso” klientu apkalpošanas centri ārkārtējās situācijas laikā vēl aizvien būs slēgti un pakalpojumi klientiem būs pieejami tikai pa tālruni un elektroniskās saziņas formās.

Latvijas Gāze koncerna nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati par 2020. gada otro ceturksni tiks publicēti 2020. gada 26. augustā.

*Vairāk informācijas par alternatīvajiem snieguma rādītājiem var atrast finanšu pārskatu 9. lappusē.

Papildu informācija:

Madara Ventere
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: + (371) 67 369 281
E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv

Pielikums


IFRS_Latvijas Gaze Konsolidetie_Neauditetie_3_menesi 2020.pdf