Paskelbta: 2019-02-19 17:05:00 CET
AB Novaturas
Tarpinė informacija

AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 M. gruodžio 31 d. (neaudituota)

2018 dvylikos mėnesių pasiekimai:

 • Bendrovės pardavimai pasiekė 181,8 milijonų eurų ir buvo 29% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
 • Bendrasis pelnas pasiekė 26,2 milijonų eurų ir buvo 2% mažesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
 • Veiklos sąnaudos pasiekė 18,5 milijonų eurų ir buvo 13% didesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 1% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
 • EBITDA rodiklis pasiekė 8,0 milijonus eurų ir buvo 25% mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.
 • Pelno mokesčių norma buvo 18,0% lyginant su 10,8% tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti dividendų mokesčiai Estijos dukterinei įmonei išmokėjus motininei įmonei dividendus, 600 tūkstančių eurų dividendų mokestis buvo sumokėtas Estijoje.  
 • Grynasis Bendrovės pelnas pasiekė 5,4 milijonus eurų ir tai buvo 34% mažiau nei per tą patį laikotarpį 2017 metais.
 • Bendrovė aptarnavo 305,7 tūkstančio klientų ir tai buvo 31% daugiau nei per 2017 metų tą patį laikotarpį.

2018 ketvirtojo ketvirčio pasiekimai:

 • Bendrovės pardavimai pasiekė 41,5 milijonų eurų ir buvo 25% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
 • Bendrasis pelnas pasiekė 5,9 milijonų eurų ir buvo 11% mažesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
 • Veiklos sąnaudos pasiekė 5,4 milijonų eurų ir buvo 4% didesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 11% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
 • EBITDA rodiklis pasiekė 0,6 milijonus eurų ir buvo 58% mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Viena pagrindinių pelningumo sumažėjimo priežasčių buvo aviacijos partnerio keitimo kaštai Lietuvoje .
 • Grynasis Bendrovės nuostolis pasiekė 0,2 milijonus eurų ir tai buvo 0,8 milijono eurų mažiau nei 0,6 milijono eurų pelnas tą patį laikotarpį 2017 metais.
 • Bendrovė aptarnavo 62,1 tūkstančio klientų ir tai buvo 27% daugiau nei per 2017 metų tą patį laikotarpį.

Vadovo komentaras:

Bendrovė aptarnavo 305,7 tūkstančius klientų per visus 2018 metus ir tai buvo 31% daugiau nei per 2017 metus. Ketvirtą metų ketvirtį vis dar jautėme neįprastai karštos ir sausos vasaros įtaką visose trijose Baltijos šalyse. Karšti orai tęsėsi birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Karšti orai sumažino užsienio kelionių paklausą ir tai neigiamai paveikė paskutinės minutės kelionių kainas – kad paskatintume paklausą siekdami parduoti likusias vietas, turėjome mažinti kainas o tuo pačiu ir pardavimų pelningumą. Ketvirtąjį metų ketvirtį vasarą vyravusių paskutinės minutės pasiūlymų žemų kainų įtaka jau buvo mažesnė. Taip pat ketvirtąjį metų ketvirtį turėjome susirasti naują aviacijos paslaugų tiekėją Lietuvoje nes Small Planet Airlines susidūrė su finansiniais sunkumais. Su aviakompanijos keitimu susiję nurašymų kaštai sudarė 0,4 milijono eurų, taip pat turėjo neigiamos įtakos rezultatams dėl padidėjusių aviacijos paslaugos kainų.

Pagrindinis produktas Bendrovei išlieka kelionių paketai. Populiariausios kelionių kryptys vasaros sezonu yra Turkija, Graikija ir Bulgarija bei Egiptas žiemos sezono metu. Kiekvienam sezonui pasiūlome naujų krypčių arba sugrąžiname anksčiau buvusias. 2018 metų vasaros sezonui pasiūlėme Tunisą, būsimam žiemos sezonui pristatėme naujienas - Jordaniją ir Kubą Platus atostogų krypčių pasirinkimas leidžia mums pasiūlyti keliones įvairių poreikių turintiems klientams. Atostogų paklausa visomis pagrindinėmis kryptimis augo.

Aptarnautų klientų skaičius augo visose Bendrovės rinkose. Sparčiausiai augo klientų iš Baltarusijos skaičius  - 102%. Bendrovė nevykdo skrydžių iš Baltarusijos, tačiau Baltarusijos klientams per vietines agentūras parduoda keliones iš Lietuvos. Lietuvos keleivių skaičius išaugo 30%, Latvijos - 31% o Estijos 31% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Sparčiausiai augo kelionių paketų pardavimai - 31%, kiti produktų pardavimai augo 29%. Iš kitų produktų populiariausi yra  skrydžių bilietai mūsų organizuojamuose užsakomuosiuose skrydžiuose. Skrydžių bilietai parduodami tiek per kelionių agentūras, tiek ir GDS pardavimų kanalais.  

Kelionių agentūrų dalis pardavimuose išaugo 1,8% ir pasiekė 72,7%. Vietoje mūsų nuosavų mažmeninės prekybos biurų (dalis sumažėjo 1,7% - iki 11,4%) pagrindinį dėmesį skyrėme internetiniams pardavimams. Internetiniai pardavimai per tą patį laikotarpį sumažėjo 0,1% iki 14,1%, o GDS pardavimų kanalo dalis išliko beveik ta pati - 1,8%. Kaip ir planuota, birželio mėnesį paleidome naują Bendrovės internetinio puslapio versiją visose Baltijos šalyse. Prisitaikantis puslapio dizainas patogesnis  mobiliųjų įrenginių vartotojams, kurie vis dažniau juos naudoja ne tik informacijos paieškai, bet ir pirkimui internetu.  

Gerai suvaldytos veiklos sąnaudos augo ženkliai lėčiau nei Bendrovės pajamos, t.y. didinome Bendrovės efektyvumą. Tiesiogiai rinkodaros tikslams 2018 metais išleidome 0,7% nuo Bendrovės pardavimų (per ketvirtą metų ketvirtį 0,8%) ir tai atitinka 0,7% išlaidas 2017 metais. Atlyginimai ir susijusios mokesčių išlaidos augo 4% per visus metus, o per ketvirtą metų ketvirtį mažėjo 10% lyginant su ketvirtu 2017 metų ketvirčiu . Eliminavus komisinių ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos 2018 metais augo 1% palyginus su 2017 metais, vien tik per ketvirtąjį 2018 metų ketvirtį sumažėjo 11%  lyginant su 2017 metų ketvirtuoju ketvirčiu. Vienkartinės išlaidos 2018 metais didžiąja dalimi susijusios su pirminio viešojo akcijų siūlymo išlaidomis bei su Small Planet Airlines bankrotu. Bendra vienkartinių išlaidų suma 2018 metais sudarė 887 tūkstantį eurų. Įtraukus vienkartines išlaidas, bet neskaičiuojant komisinių, veiklos sąnaudos sumažėjo ketvirtą metų ketvirtį lyginant su ketvirtu praėjusių metų ketvirčiu 5%, o per metus padidėjo 2%. Visos veiklos sąnaudos kartu su komisiniais per ketvirtą ketvirtį padidėjo 1%, o per visus metus padidėjo 13%. 2018 metais komisinių išlaidos sudarė 5,2%, 2017 metais 5,3% nuo pardavimų.

Pelno mokesčio išlaidose įtrauktos 600 tūkstančių eurų dividendų mokesčio Estijoje išlaidos (Estijos dukterinei įmonei sumokėjus dividendus motininei įmonei Lietuvoje).

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų ir sukauptų sąnaudų eilutėje 2018 metų gruodžio 31 d. įtrauktas 1,6 mil. eurų apsidraudimo sandorių rinkos vertės rezervas. Pinigų ir ekvivalentų eilutėje 2018 metų gruodžio 31 d. atvaizduoti pinigai deponuoti garantijų išdavimo tikslais – bendra tokių deponuotų lėšų suma sudarė 1,5 milijono eurų (garantijos išduotos kelionių organizatoriaus įsipareigojimų įvykdymui kaip reikalauja įstatymai).

Bendrovė 2018 m. rugsėjo mėnesį iki 2020 metų pabaigos pratęsė overdrafto paskolos sutartį pagal kurią limitu galės naudotis nuo sausio iki birželio mėnesių kiekvienais metais. Ilgalaikės paskolos grąžinimas vyksta pagal grafiką ir per 2018 metus grąžinta 6,0 milijono eurų. Ženklus iš klientų gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas įvyko dėl ženkliai didesnio aptarnautų klientų skaičiaus ir labai gerų išankstinių pardavimų rezultatų.

Tomas Staškūnas
Finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt,  +370 687 10426

Priedai


Novaturas Group FY 2018 results.pdf
AB NOVATURAS report 12M2018 LT.pdf