Paskelbta: 2017-06-27 16:15:23 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

 

 Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel. +370 441 55102


Pranesimas apie vadovu sandorius 2017 06 27 LT.pdf