Julkaistu: 2003-11-11 09:45:03 CET
Citycon Oyj
Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 § MUKA
Citycon Oyj      Pörssitiedote 11.11.2003 klo
10.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 § MUKAINEN ILMOITUS 
OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme,
että 
Citycon Oyj on vastaanottanut Kesko Oyj:n arvopaperimarkkinalain 2

luvun 9 §:n mukaisen 11.11.2003 päivätyn ilmoituksen, jossa Kesko 
Oyj on
ilmoittanut seuraavaa: 

Kesko Oyj ja sen tytäryhtiöt Center –yhtiöt Oy ja
Hämeenkylän 
Kauppa Oy ovat myyneet kaikki omistamansa Citycon Oyj:n osakkeet.

Yhtiön yhteenlaskettu omistusosuus Citycon Oyj:n osakepääomasta ja 
äänistä
on siten laskenut alle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 
§:n alimman
omistusosuusrajan.

Kohdeyhtiön täydellinen nimi: Citycon Oyj

Kohdeyhtiön
yritys- ja yhteisötunnus: 0699505-3

Ajankohta, jolloin omistusosuus on
muuttunut: 11.11.2003

Ilmoitettu omistus-osuus on nyt
seuraava:

Ilmoittaja    Osakkeiden  Osuus koko    Osuus kaikista
  
       lukumäärä  osakepääomasta  äänistä

Kesko Oyj    0    
  0 %        0 %
Center –
Yhtiöt Oy    0      0 %     
   0 %
Hämeenkylän
Kauppa Oy    0      0 %        0
%
Kaikki yhteensä 0      0 %        0 %

Citycon Oyj:n
osakepääoma koostuu yhteensä 105 777 858 osakkeesta 
ja ääniä osakkeilla on
yhteensä 105 777 858 kappaletta.

Ilmoittajien täydellinen nimi, yritys- ja
yhteisötunnus ja 
kaupparekisterinumero: 
Kesko Oyj, y-tunnus: 0109862-8,
kaupparekisterinumero: 90.470, 
Center-Yhtiöt Oy, y-tunnus: 0146825-4,
kaupparekisterinumero: 
68.701, Kesko Oyj:n tytäryhtiö, ja 
Hämeenkylän
kauppa Oy, y-tunnus: 0115344-7, kaupparekisterinumero: 
92.679, Kesko Oyj:n
tytäryhtiö.

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja
puhelin 0400-333
256

Jakelu: Helsingin Pörssi, Rahoitustarkastus