Avaldatud: 2013-03-27 15:58:48 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

Tütarettevõtjate jagunemine

Eesmärgiga korrastada Tallinna Kaubamaja kontserni ettevõtete struktuuri ja muuta juhtimist läbipaistvamaks viiakse läbi kontserni tütarühingute jagunemine. 

AS Viking Motors tegeleb Opelite, Cadillacide ja KIAde müügi ja teenindusega ning Saabide, Corvette’ide ja Hummerite teenindusega Tallinnas. KIA Auto AS tegeleb KIAde maaletoomisega ja läbi oma tütarühingu OÜ Ülemiste Autokeskus ka KIAde müügiga. Kontserni struktureerimise raames plaanitakse kogu kontserni autode müügitegevus Eestis koondada AS Viking Motors alla. Selleks on kavas AS-ile Viking Motors jagunemise teel eraldada ja üle anda KIA Auto AS poolt osalus OÜ-s Ülemiste Autokeskus. 

Teiseks soovitakse Läti tütarühingu SIA KIA Automobiles ja Leedu tütarühingu UAB KIA Auto osalused KIA Auto AS-is viia otse TKM Auto OÜ alla, et KIA Auto AS tegevuseks jääks ainult autode maaletoomine. Selleks viiakse paralleelselt läbi teine KIA Auto AS jagunemine, kus omandavaks ühinguks saab jagunemise käigus asutatav uus äriühing OÜ Opti Auto. OÜ-s Opti Auto saab TKM Auto OÜ omama 100%-list osalust ning selle osakapitaliks saab 2500 eurot. OÜ Opti Auto juhatuse liikmeks saab Jüri Kuusk, kes on ühtlasi TKM Auto OÜ ja AS Viking Motors juhatuse liige. 

Täna allkirjastati KIA Auto AS jagunemiskava ja KIA Auto AS ning AS Viking Motors vaheline jagunemisleping. Ülalkirjeldatud jagunemiste orienteeruv äriregistris registreerimine leiab aset juunis 2013. Tütarühingu loomine ja kontserni struktuuri korrastamine jagunemiste läbi ei oma mõju kontserni konsolideeritud majandustulemusele. Tütarühingu loomine ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses. Ülalkirjeldatud struktureerimine ei avalda olulist mõju Tallinna Kaubamaja AS kontserni tegevusele. Tallinna Kaubamaja AS nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil isiklikult huvitatud.

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000