Avaldatud: 2020-05-06 16:17:16 CEST
LHV Group
Börsiteade

AS LHV Group asutas kahjukindlustusseltsi AS LHV Kindlustus

Täna, 6. mail 2020 allkirjastasid AS LHV Group ja Toveko Invest OÜ kahjukindlustusseltsi AS LHV Kindlustus asutamisotsuse ja kinnitasid ettevõtte põhikirja. Seltsi põhitegevuseks saab kahjukindlustustoodete pakkumine. Kindlustusseltsi tegevusega alustamiseks on veel vajalik tegevusloa saamine Finantsinspektsioonilt.

AS-i LHV Kindlustus aktsiakapitaliks on 1 250 000 eurot, mis on jagatud 1 250 000 aktsiaks nimiväärtusega 1 euro selliselt, et 65% kõikidest AS-i LHV Kindlustus aktsiatest (812 500 aktsiat) kuulub AS-le LHV Group, ning 35% (437 500 aktsiat) Toveko Invest OÜ-le. Uus selts on AS-i LHV Group tütarettevõte ning kuulub LHV konsolideerimisgruppi. Aktsionäride kokkuleppe kohaselt suurendatakse AS-i LHV Kindlustus aktsiakapitali enne tegevusloa saamist 5 000 000 euroni.

LHV Groupi seisukohalt on kahjukindlustusseltsi asutamise eesmärk pakkuda lisaväärtust LHV jaeklientidele ja parandada kasumlikult tegutsedes kindlustusvõimalusi Eesti turul laiemalt. Pakkudes kindlustuskaitseid LHV ja Euronicsi klientidele, luuakse sünergia, mis tagab kindlustusseltsile piisavas mahus kindlustuspreemiad, et katta ära kahjud ja kulud ning saavutada kasumlik tegutsemine koheselt kindlustustegevuse käivitumisel.

Käesoleval aastal on AS-il LHV Kindlustus plaanis taotleda tegevusluba. Ettevõtte asutamisest kuni tegevusloa saamiseni kannab LHV Kindlustus kulusid ja teenib kahjumit. Tütarettevõttega seotud finatsprognoosi avaldab LHV Group pärast tegevusloa saamist.

Ettevõtte nõukogusse kuuluvad neli liiget: Madis Toomsalu (esimees), Erki Kilu, Jaan Koppel ja Veiko Poolgas. Täna toimus ka ettevõtte nõukogu esimene koosolek.

AS-i LHV Kindlustus juhatuse liikmeteks valiti Tarmo Koll ja Jaanus Seppa. Tarmo Kolli volitused juhatuse liikmena algavad tänasest. Jaanus Seppa asub juhatuse liikme kohale 1. septembrist 2020, saades ka juhatuse esimeheks. AS-i LHV Group juhtkonna liikmetel puuduvad isiklikud huvid seoses AS-i LHV Kindlustus asutamisega.

Tarmo Koll on AS-i LHV Kindlustus juhatuse liige. Enne seda oli ta aastatel 2014–2019 kindlustusseltsi Ergo Balti finantsjuht ja Eesti operatsioonide juht ning kuulus Ergo Insurance SE ja Ergo Life Insurance SE juhatusse. Enne seda tegutses samas vastutava aktuaarina ja valdkonnajuhina. Tarmo Koll on Aktuaarsed lahendused OÜ omanik ja juhatuse liige ning ta kuulub ka Eesti aktuaaride liidu juhatusse. Tarmo Kollile kuulub 530 AS-i LHV Group aktsiat.

Jaanus Seppa valiti AS-i LHV Kindlustus juhatuse liikmeks, tema volitused algavad 1. septembril 2020. Varasemalt töötas Seppa Leedu kahjukindlustusettevõttes Compensa Vienna Insurance Group ADB, olles aastatel 2015-2019 juhatuse liige ja Eesti filiaali juhataja.  Jaanus Seppale kuulub 9248 AS-i LHV Group aktsiat.

Madis Toomsalu on AS-i LHV Groupi juht ning AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu esimees. Tänasest ka AS-i LHV Kindlustus nõukogu esimees. Ta on ka MTÜ “FinanceEstonia” juhatuse liige. Madis Toomsalule ja temaga seotud isikutele kuulub 53 819 LHV Groupi aktsiat. Madis Toomsalul on võimalik 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku omandada 90 920 AS-i LHV Group aktsiat.

Erki Kilu on alates 2008. aastast LHV Panga juhatuse esimees. Lisaks kuulub ta AS-i LHV Finance, AS-i LHV Varahaldus ja AS-i LHV Kindlustus nõukogusse ja on Eesti Pangaliidu juhatuse esimees. Erki Kilule kuulub 133 200  AS-i LHV Group aktsiat. Erki Kilul on võimalik omandada 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 87 214 AS-i LHV Group aktsiat.

Jaan Koppel on alates 2013. aastast AS-i LHV Finance nõukogu liige, tänasest AS-i LHV Kindlustus nõukogu liige. Lisaks kuulub ta OÜ Toveko Invest, Sandmani Grupi Aktsiaseltsi, Osaühingu Raglor, Euronics Baltic OÜ, OÜ Veicoland ja SND Invest OÜ juhatusse, on SIA "Euronics Latvia" juhatuse esimees ning aktsiaseltsi METAAN ja Aktsiaseltsi Antista nõukogu liige. Jaan Koppel ega temaga seotud isikud ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

Veiko Poolgas on alates 2013. aastast AS-i LHV Finance nõukogu liige, tänasest ka AS-i LHV Kindlustus nõukogu liige. Lisaks on ta Sandmani Grupi Aktsiaseltsi, SIA „Euronics Latvia“, Osaühingu VP Invest & Holdings ja OÜ Veicoland juhatuse liige. Veiko Poolgas ega temaga seotud isikud ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

LHV teavitas kavatsusest luua kindlustusselts 18. veebruari börsiteatega: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=922262&messageId=1162156. Konkurentsiameti luba koondumisele saadi aprillis.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 217 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
Email: priit.rum@lhv.ee