Danish English
Offentliggjort: 2022-04-04 23:53:28 CEST
Re-Match Holding A/S
Selskabsmeddelelse

Re-Match Holding A/S udsender årsrapport for 2021

Selskabsmeddelelse 9/2022 - Herning, Danmark, 4. april 2022 - Hos Re-Match Holding A/S ("Re-Match"), en pioner inden for bæredygtig genanvendelse af kunstgræs, har bestyrelsen godkendt årsrapporten for 2021 for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021. Årsrapporten er vedlagt denne selskabsmeddelelse og er ligeledes tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Et kvartal efter sin notering på First North Copenhagen i Premier-segmentet har Re-Match leveret på vigtige milepæle beskrevet i prospektet. Den nye fabriksbygning i Holland stod færdig tre måneder før tid, maskinerne er bestilt og overholder både tidslinje og budget, hvilket gør det muligt at starte driften i slutningen af 2022. I Frankrig går det hurtigt frem for joint venture-selskabet, som har underskrevet byggekontrakten for bygningen i Alsace. Disse fabrikker får dobbelt så stor kapacitet som Re-Match-anlægget i Herning.

Desuden satte den danske fabrik ny produktionsrekord i forhold til 2020-tallene med en stigning på 22%. I alt 26.000 ton kunstgræs blev behandlet.

"Vi er glade for at se, at vores fabrik i Herning har nået de forventede fremtidige effektivitetsniveauer allerede i 2021. Det giver sikkerhed for, at vores patenterede fabriks-’blueprint’ for de nye og større anlæg vil kunne levere som planlagt,” siger administrerende direktør Nikolaj Magne Larsen.

Med den nuværende fabrik i gang i Herning og den næste af de nye fabrikker først i drift i slutningen af 2022, forventes det, at virksomheden vil se en omsætning i 2022 svarende til 2021. Re-Match forventer også fortsatte stigninger i omsætningen af slutprodukter, som i 2021 hvor væksten lå omkring 6%.  

"Som beskrevet i børsprospektet vil den kommende omsætningsvækst stamme fra den næste bølge af fabrikker, hvor anlæggene i Holland, Frankrig og USA forventes at være i drift i slutningen af 2022 og i 2023," siger Nikolaj Magne Larsen. "Som planlagt vil vi i år investere i at opbygge fabrikkernes organisationer, hvilket vil øge omkostningniveauet for HR-aktiviteterne i forhold til 2021," slutter Nikolaj Magne Larsen.

Re-Match præsenterer sin årsrapport for aktionærerne den 19. april 2022.

 

Kontakter


Download selskabsmeddelelse.pdf