Publicēts: 2020-10-01 13:50:05 CEST
Baltic Dairy Board
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Izmaiņas - kupona maksājums 2020. gada 28. oktobrī

Ņemot vērā aizvien aktuālu, pieaugošu COVID-19 gadījumu skaitu Eiropā un Latvijā, iespējamus stingrākus  epidemioloģiskās drošības pasākumus, kuri var ievērojami ietekmēt ražošanas procesus,  2020. gada 28. oktobrī  plānoto kupona maksājuma izmaksu,  pamatojoties uz prospekta 5.8. punktu izlemts, neizmaksāt, jo nākotnē maksājuma izmaksa varētu apgrūtināt naudas plūsmu uzņēmumā.

Tika pieņemts lēmums:

  1. neizmaksāt 2020. gada 28. oktobra  kupona maksājumu;
  2. ar  2020. gada 28.okrobri  palielināt vienas obligācijas nominālvērtību uz 1991.64 EUR

         Kaspars Kazāks
         Valdes loceklis
         Tel.:: + 371 26010072
         e-pasts: kaspars@bdb.lv