Paskelbta: 2021-04-30 08:20:00 CEST
Grigeo
Kita informacija

Dividendų mokėjimo ir teisės neatlygintinai gauti naujų akcijų ex-diena

AB „Grigeo“ (GRG1L, ISIN LT0000102030, toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. balandžio 30 d., akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2021 m. gegužės 14 d. Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2021 m. gegužės 14 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės  akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2020 metus, bei nesuteikia teisės į naujai išleidžiamas paprastąsias vardines akcijas, yra 2021 m. gegužės 13 d.

2021 m. balandžio 30 d. Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti 7 884 tūkst. Eurų dividendai, t.y. 0,12 euro vienai akcijai, kai bendras akcijų skaičius 65 700 000, bus mokami nuo 2021 m. gegužės 24 d.

Dividendai mokami tokia tvarka: 

  • akcininkams, kurių Bendrovės akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • akcininkams, kurių Bendrovės akcijų apskaitą tvarko Bendrovės įgaliotas vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą banko ar kitos finansų institucijos (IBAN) sąskaitos numerį (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinyje).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801