Paskelbta: 2021-07-01 13:04:49 CEST
Apranga
Pranešimas apie esminį įvykį

„Aprangos” grupės apyvarta 2021 m. birželio mėnesį

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2021 m. birželio mėnesį sudarė 24,6 mln. eurų ir išaugo 18,8% lyginant su 2020 m. birželio mėnesiu. „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2021 m. birželio mėnesį, lyginant su atitinkamu 2020 metų laikotarpiu, Lietuvoje išaugo 21,7%, Latvijoje augo 15,8%, o Estijoje padidėjo 12,7%.

2021 m. antrą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 55,7 mln. eurų, arba 36,2% daugiau, nei 2020 metais. Grupės tinklo apyvarta 2021 m. antrą ketvirtį Lietuvoje išaugo 55,3%, Latvijoje sumažėjo 0,5%, o Estijoje apyvarta padidėjo 26,3%, lyginant su 2020 m. antru ketvirčiu.

Dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID–19) nuo 2020 m. gruodžio 16 d. buvo laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Nuo 2021 m. vasario 15 d. Lietuvoje atidarytos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų. Nuo 2021 m. kovo 15 d. Lietuvoje atidarytos visos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės. Nuo 2021 m. balandžio 19 d. Lietuvoje leista veikti visoms parduotuvėms, išskyrus parduotuves, esančias prekybos centruose, savaitgaliais, jei jos neturi atskiro įėjimo iš lauko. Nuo 2021 m. gegužės 29 d. Lietuvoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Latvijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2020 m. gruodžio 19 d.. Nuo 2021 m. balandžio 7 d. Latvijoje leista veikti parduotuvėms iki 7 tūkst. kv. metrų ploto, turinčioms atskirą įėjimą iš lauko. Nuo 2021 m. gegužės 22 d. Latvijoje atidarytos ir prekybos centruose esančios Grupės parduotuvės, kurios turi atskirą įėjimą iš lauko. Nuo 2021 m. birželio 3 d. Latvijoje leista dirbti visoms Grupės parduotuvėms. Estijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2021 m. kovo 11 d., o nuo 2021 m. kovo 6 d. iki kovo 11 d. Estijoje buvo draudžiama parduotuvių veikla savaitgaliais. Nuo 2021 m. gegužės 3 d. Estijoje leista veikti visoms parduotuvėms. Šie laikini parduotuvių uždarymai atitinkamai ženkliai įtakojo Grupės generuojamą sausio-birželio mėnesių apyvartą.

2021 m. sausio-birželio mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 81,2 mln. eurų, arba 6,4% mažiau nei 2020 metų atitinkamu laikotarpiu.

„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2021 metų sausio-birželio mėnesiais Lietuvoje sudarė 52,9 mln. eurų arba 4,4% daugiau nei 2020 metų sausio-birželio mėnesiais.

Per 2021 m. pirmą pusmetį „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Latvijoje sudarė 14,5 mln. eurų ir sumažėjo 34,1%, lyginant su 2020 metų atitinkamu laikotarpiu.

Per 2021 m. pirmą pusmetį „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Estijoje sudarė 13,8 mln. eurų ir sumažėjo 1,8%, lyginant su 2020 metų atitinkamu laikotarpiu.

2021 m. pirmą pusmetį „Aprangos“ grupė atidarė 1 parduotuvę, rekonstravo 6 parduotuves bei 6 parduotuves uždarė.

Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 174 parduotuvių tinklą (101 Lietuvoje, 48 Latvijoje ir 25 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 92,5 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas sumažėjo 0,9%.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801