Published: 2019-04-10 22:00:00 CEST
Silvano Fashion Group
Majandusaasta aruanne

Silvano Fashion Group AS-i majandusaasta aruanne 2018Silvano Fashion Group AS-i nõukogu kiitis oma 22.03.2019 toimunud koosolekul heaks Silvano Fashion Group AS-i 2018. aasta majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga esitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Finantstulemused ei ole võrreldes 28.02.2019 avaldatud auditeerimata tulemustega muutunud.

Silvano Fashion Group AS-i konsolideeritud auditeeritud 2019. aasta majandusaasta aruanne on kättesaadav Nasdaq Baltic kodulehel www.nasdaqbaltic.com ja SFG kodulehel www.silvanofashion.com.

Jarek Särgava
Silvano Fashion Group AS
Juhatuse liige
Tel +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com

Manus


SFG 2018.a. konsolideeritud majandusaasta aruanne.pdf