Avaldatud: 2016-03-15 07:00:00 CET
LHV Group
Majandusaasta aruanne

LHV Groupi 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

AS-i LHV Group juhatus esitas nõukogule heakskiitmiseks AS-i LHV Group 2015. aasta auditeeritud majandustulemused. Auditeeritud aruandes ei ole ettevõtte finantstulemused võrreldes 9. veebruaril 2016 avaldatud esialgsete majandustulemustega muutunud.

LHV Groupi 2015. aasta puhaskasum oli 14,8 miljonit eurot. See on 5,1 miljonit eurot rohkem kui 2014. aastal. Pank teenis konsolideeritud kasumist 9,9 miljonit, varahaldus 4,7 miljonit ja Leedu äriüksus 1,1 miljonit eurot.

LHV Groupi netotulud olid 2015. aastal 38,3 miljonit eurot. Aasta varem olid netotulud 33,6 miljonit eurot. Neto intressitulud kasvasid aastaga 41% ning neto teenustasutulud 17%. Finantstulud olid 14% võrra väiksemad kui eelneval aastal.

LHV Groupi juhatus tegi aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kanda kasumist 0,7 miljonit eurot kohustuslikku reservkapitali ning lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 13 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

AS-i LHV Group Konsolideeritud aastaaruanne 2015 on lisatud teatele ning tehakse kättesaadavaks LHV kodulehel aadressil https://www.lhv.ee/investorile/aruanded/.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


AS LHV Group 2015 konsolideeritud aastaaruanne.pdf