Paskelbta: 2015-12-30 15:31:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl tarpinės informacijos skelbimo

Nuo 2015 m. gruodžio 4 d. įsigaliojusi nauja Vertybinių popierių įstatymo redakcija numato, kad tarpinę informaciją (3, 9 ir 12 mėnesių finansines ataskaitas) emitentai gali rengti savo pasirinkimu.

AB Vilkyškių pieninė praneša, kad vietoje tarpinės informacijos skelbs pagrindinių veiklos rodiklių ataskaitą. 2015 m. 12 mėn. tarpinė finansinė ataskaita bus skelbiama 2016 m. vasario 29 d., vėliau bus skelbiamos pagrindinių veiklos rodiklių ataskaitos.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: 8 441 55 102