Avaldatud: 2020-06-15 15:30:00 CEST
LHV Group
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused AS-i LHV Finance nõukogus

AS-i LHV Group konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte AS LHV Finance aktsionärid plaanivad 26. juunil 2020 võtta vastu otsuse, mille kohaselt valitakse alates 26. juunist AS-i LHV Finance uueks nõukogu liikmeks Madis Toomsalu. Muudatus on tingitud LHV ülese juhtimisstruktuuri ühtlustamisega, mistõttu astub Rain Lõhmus AS-i LHV Finance nõukogu liikme kohalt tagasi. AS LHV Finance tegeleb järelmaksu ja väikelaenu väljastamisega. Ettevõtte nõukogusse kuuluvad veel Erki Kilu, Jaan Koppel ja Veiko Poolgas.

Madis Toomsalu on AS-i LHV Group juht ning AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu esimees. Lisaks on ta MTÜ FinanceEstonia juhatuse liige. Madis Toomsalu on lõpetanud 2009. aastal ärikorralduse bakalaureuseõppe Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) ja omandanud samas 2011. aastal magistrikraadi avaliku sektori rahanduse erialal.

Madis Toomsalu alustas 2007. aastal AS-is LHV Pank aktsiaanalüütikuna. Peale pangalitsentsi saamist 2009. aastal asus Toomsalu tööle krediidianalüütikuna ja 2011. aastal sai temast krediidianalüüsi osakonna juht. 2012. aastal sai Toomsalust panga krediidijuht ja krediidikomitee liige ning 2014. aastast krediidikomitee esimees.

Madis Toomsalule ja temaga seotud isikutele kuulub 53 819 LHV Groupi aktsiat. Madis Toomsalul on võimalik 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku saada 90 920 AS-i LHV Group aktsiat.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 470 inimest. LHV pangateenuseid kasutab rohkem kui 221 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui  178 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee