Paskelbta: 2021-09-13 11:19:05 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Vyriausybės euroobligacijų pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2021-09-13 įvykusio Vyriausybės euroobligacijų pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas XS2168038417
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCA02525A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNA02525A
Atsiskaitymo data 2021-09-20
Išpirkimo data 2025-05-06
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 1000
Atkarpos dydis, % 0,0
Mažiausias siūlytas pelningumas, % -0,410
Vidutinis svertinis pelningumas, % -0,381
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % -0,350
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 164 900 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 100 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 75 000 000,00
Apyvarta, EUR 76 801 614,72

   

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.