Publicēts: 2020-11-02 13:31:48 CET
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Iekšējā informācija

Paziņojums par būtisku notikumu

2020.gada 08.oktobrī Emitents publicēja informāciju par Emitenta parāda saistībām pret A/S “Nasdaq Riga”. Emitents arī noradīja, ka par parāda saistību noregulēšanas rezultātiem Emitents paziņos atsevišķā paziņojumā.

2020.gada 02.novembrī Emitents saņēma A/S “Nasdaq Riga” vienošanas par ierosināto parāda apmaksas grafiku (līdz 2021.gada aprīli, ieskaitot to) un par Emitenta uzraudzības statusa izbeigšanu pēc iepriekš noradītā grafika saskaņošanai.

 Šī publikācija tika sagatavota, lai atklātu ieguldītājiem Emitenta iekšējo informāciju.

R. Zarāns

Valdes priekšsēdētājs