English Icelandic
Birt: 2022-10-26 18:16:00 CEST
Arion banki hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Afkoma Arion banka á þriðja ársfjórðungi 2022

  • Hagnaður Arion banka á 3F 2022 var 4.863 m.kr., samanborið við 8.238 m.kr. á 3F 2021
  • Arðsemi eiginfjár var 10,5%, samanborið við 17,0% á 3F 2021
  • Hagnaður á hlut var 3,26 krónur, samanborið við 5,23 á 3F 2021
  • Hreinn vaxtamunur var 3,2%, samanborið við 2,7% á 3F 2021
  • Tekjur af kjarnastarfsemi jukust um 19,2%, samanborið við 3F 2021
  • Erfiðar markaðsaðstæður hafa neikvæð áhrif á hreinar fjármunatekjur á fjórðungnum
  • Kostnaðarhlutfallið var 41,8%, samanborið við 37,5% á 3F 2021
  • Eiginfjárhlutfall bankans var 23,1% og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 19,3% þann 30. september 2022

Hagnaður Arion banka nam 4.863 m.kr. á þriðja ársfjórðungi og 20.393 m.kr. á fyrstu níu mánuðum ársins. Arðsemi eiginfjár var 10,5% á þriðja ársfjórðungi og 14,8% á fyrstu níu mánuðum ársins.

Heildareignir námu 1.428 mö.kr. í lok september, samanborið við 1.314 ma.kr. í árslok 2021. Lán til viðskiptavina jukust um 11,6% frá áramótum. Aukningin frá áramótum var 15,6% í lánum til fyrirtækja og 8,5% í lánum til einstaklinga. Heildar eigið fé nam 186 mö.kr. í lok september. Eigið fé lækkaði frá áramótum vegna arðgreiðslu og endurkaupa á hlutabréfum bankans, samtals að fjárhæð 28,9 ma.kr., en afkoma tímabilsins kemur til hækkunar á eigin fé.

Eiginfjárhlutfall bankans (CAR hlutfall) var 23,1% í lok september og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 19,3%. Hlutföllin taka tillit til óendurskoðaðs hagnaðar fjórðungsins að teknu tilliti til væntrar arðgreiðslu, sem nemur 50% af hagnaði í samræmi við arðgreiðslustefnu bankans, og fyrirhugaðra endurkaupa eigin bréfa að fjárhæð 2,8 milljarða króna. Eiginfjárhlutfall samkvæmt reglum Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands var 22,8% í lok september og hlutfall eiginfjárþáttar 1 19,0%. Eiginfjárhlutfall og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 eru vel umfram kröfur sem settar eru fram í lögum og af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka
„Við erum nokkuð sátt við afkomu bankans á þriðja ársfjórðungi. Kjarnatekjur aukast um 19% á milli ára og þróunin er almennt mjög jákvæð í okkar starfsemi. Neikvæð þróun á verðbréfamörkuðum undanfarna mánuði hefur hins vegar áhrif á fjármunatekjur samstæðunnar á fjórðungnum. Eiginfjárstaða bankans er áfram mjög góð og í gangi er endurkaupaáætlun upp á 5 milljarða króna og fyrir liggur samþykki eftirlitsaðila fyrir 5 milljarða endurkaupum til viðbótar. Í stuttu máli má segja að við séum á góðri leið með að ná fjárhagslegum markmiðum okkar fyrir þetta ár.

Markaðsviðskipti og eignastýring bankans ganga vel þrátt fyrir ólgusjó á mörkuðum og þegar að kemur að veltu í kauphöll, Nasdaq Iceland, þá er miðlun Arion banka með hæstu markaðshlutdeild á fyrstu níu mánuðum ársins bæði þegar kemur að hlutabréfum og skuldabréfum.

Fjármögnunarstaða bankans er góð eftir að hafa í septembermánuði sótt 300 milljónir evra á lánsfjármörkuðum. Þá upphæð nýttum við að nokkru leyti til að greiða upp lán sem voru á gjalddaga á næsta ári. Þetta felur í sér að uppgreiðsluþörf bankans út næsta ár er óveruleg. Þá er lausafjárstaða bankans einnig mjög sterk og gefur okkur færi á að nýta þau tækifæri sem upp kunna að koma varðandi þróun eign fjár og efnahags bankans.

Ísland er um margt í ágætri stöðu þessi misserin, sérstaklega ef við berum okkur saman við okkar helstu nágrannalönd. Vegna innrásar Rússlands í Úkraínu glíma mörg þeirra við háa verðbólgu, ekki síst vegna hækkandi orkuverðs. Við hins vegar höfum okkar jarðvarma og vatnsafl og erum því sjálfbær í þeim efnum sem reynist okkur afar vel nú. Til viðbótar við lægri verðbólgu þá er margt jákvætt í okkar umhverfi og er til að mynda gert ráð fyrir góðum hagvexti á árinu og lágu atvinnuleysi. Við getum því leyft okkur að vera nokkuð bjartsýn á okkar umhverfi fyrir komandi vetur.“

Fundur / vefstreymi fyrir markaðsaðila 27. október klukkan 8:30
Fundur / vefstreymi fyrir markaðsaðila verður fimmtudaginn 27. október klukkan 8:30 í Borgartúni 19 þar sem Benedikt Gíslason bankastjóri Arion banka og Ólafur Hrafn Höskuldsson framkvæmdastjóri fjármálasviðs munu kynna afkomu bankans og Erna Björg Sverrisdóttir aðalhagfræðingur Arion banka mun fara yfir stöðu efnahagslífsins. Fundurinn fer fram á ensku.

Hægt verður að nálgast streymið beint á financialhearings.com og á fjárfestatengslavef bankans.

Þátttakendur geta spurt spurninga á meðan fundi stendur í gegnum spjallþráð sem birtist fyrir neðan vefstreymið. Spurningum verður svarað að loknum kynningum.

Fjárhagsdagatal
Fjárhagsdagatal Arion banka er aðgengilegt á heimasíðu bankans.


Q3 2022 Press Release Arion Bank.pdf
Arion Bank Condensed Consolidated Interim Financial Statements 30 September 2022.pdf
Q3 2022 Arion Bank Investor Presentation.pdf